Medik

Kullanım Koşulları

Bu kullanım koşulları 30 Ekim 2015 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Medik internet sitesine, Medik hizmetine veya mobil uygulamalar dahil olmak üzere Medik tarafından sunulan herhangi bir uygulamaya (bundan sonra Medik Hizmeti olarak anılacaktır) eriştiğinizde veya bunları kullandığınızda, nasıl eriştiğinize bakılmaksızın, bu kullanım koşullarına (bundan sonra Kullanım Koşulları olarak anılacaktır) tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Medik Hizmeti, Yazılım Parkı Bilişim Teknolojileri D.O.R.P. Ltd. Şti.'ne (bundan sonra Yazılım Parkı olarak anılacaktır) aittir veya onun kontrolündedir. Bu Kullanım Koşulları, yasal haklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkiler. Bu Kullanım Koşullarına tabi olmayı kabul etmiyorsanız, hizmete erişmeyin ve hizmeti kullanmayın.

Bazen bu kullanım koşullarına ek olarak kendi koşul ve şartları geçerli olan yeni bir özellik sunabiliriz. Bu tür durumlarda, yeni özelliğe ait koşullar, bu kullanım koşullarıyla çakışmadığı sürece geçerli olur.

TAHKİM BİLDİRİMİ: ÜYELİKTEN ÇIKMANIZ VEYA AŞAĞIDAKİ TAHKİM KISMINDA BELİRTİLEN BAZI ANLAŞMAZLIK TÜRLERİ HARİCİNDE, SİZİNLE YAZILIM PARKI ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLARIN, BİREYSEL TAHKİME TABİ OLARAK ÇÖZÜLECEĞİNİ VE BİR GRUP DAVASI DURUŞMASINA VEYA GRUP ÇAPINDA TAHKİME KATILMA HAKKINIZDAN FERAGAT ETTİĞİNİZİ KABUL EDERSİNİZ.

Temel Koşullar

 1. Medik Hizmetini kullanabilmek için en az 16 yaşından büyük olmanız gerekmektedir.
 2. Medik Hizmeti aracılığıyla şiddet, ayrımcı, yasalara aykırı, ihlal edici, siyasi, pornografik ya da medikal materyal haricinde başka içerikler paylaşamazsınız.
 3. Hesabınız aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu size aittir ve hesabınızı, takipçilerinizi, kullanıcı adınızı veya diğer hesap haklarınızı satmayacağınızı, aktarmayacağınızı, devretmeyeceğinizi ve kullanılmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz. İşverenleri veya müşterileri adına hesap oluşturmak için açık yetkiye sahip olan kişi veya işletmeler hariç olmak üzere, Yazılım Parkı kendinizden başka herhangi biri adına hesap oluşturmanızı yasaklar ve siz de oluşturmayacağınızı kabul edersiniz. Ayrıca, Medik’e kayıt olurken ve diğer zamanlarda verdiğiniz veya vereceğiniz tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerinizi doğru ve gerçek kalmaları için gerektiğinde güncelleyeceğinizi kabul edersiniz.
 4. Diğer Medik kullanıcılarının giriş bilgilerini istemeyeceğinizi, toplamayacağınızı ve kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
 5. Parolanızı gizli ve güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.
 6. Kişi veya kuruluşlara hakaret etmemelisiniz, zorbalıkta bulunmamalısınız, rahatsız edici şekilde takip etmemelisiniz, suistimal, taciz, tehdit veya taklit etmemelisiniz ve korkutmamalısınız ve Medik Hizmeti aracılığıyla size veya başka herhangi birine ait gizli bilgileri (kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik veya diğer ulusal kimlik numaraları, halka açık olmayan telefon numaraları veya halka açık olmayan e-posta adresleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) paylaşmamalısınız.
 7. Medik Hizmetini hiçbir yasa dışı veya yetkisiz amaçla kullanamazsınız. Medik Hizmetini ve İçeriklerinizi (aşağıda belirtilmektedir) kullanırken telif hakkı yasaları dahil, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz.
 8. Davranışlarınız ve Medik Hizmetine gönderdiğiniz veya Medik Hizmetinde paylaştığınız veya gösterdiğiniz tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, profiller, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeler (birlikte "İçerik" olarak anılır) tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
 9. Medik Hizmetini değiştiremez ve uyarlayamazsınız veya başka bir internet sitesini, Medik Hizmetiyle veya Yazılım Parkı’yla ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim verecek şekilde değiştiremezsiniz.
 10. Herhangi bir Medik kullanıcısına istenmeyen e-postalar, yorumlar, beğenimler veya diğer türlü ticari veya tacizkar iletişimler (SPAM) oluşturamaz ve gönderemezsiniz.
 11. Yazılım Parkı'ndan önceden yazılı izin almadan, kullanıcı adınızda domain adları veya internet adresleri (URL) kullanamazsınız.
 12. Solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarmak dahil, Medik Hizmetini, sunucularını veya Medik Hizmetine bağlı ağları engelleyemez veya kesintiye uğratamazsınız. Medik sayfalarının kullanıcıların tarayıcılarında veya cihazlarında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemezsiniz.
 13. İçerik yüklerken aşağıdaki kurallara uymanız gerekmektedir.

  Medik uygulaması, sadece aşağıda örnekleri verilmiş tanımlayıcı detaylar silinerek kullanılmalıdır.

  1. İsimler veya isim kısaltmaları (baş harfleri),
  2. Tüm yüzün göründüğü veya kimliğin belirlenebildiği fotoğraflar,
  3. Dövme ve benzeri tanımlayıcı semboller,
  4. Adres, cadde, sokak, apartman adları, posta kodları veya posta kutusu numaraları,
  5. Yıl hariç herhangi bir tarih bilgileri (doğum tarihi, ölüm tarihi, hasta yatış tarihi, v.b.),
  6. Telefon ve faks numaraları,
  7. Elektronik posta, IP veya internet adresleri, sosyal ağ adres veya tanımlayıcıları (rumuz, v.b.),
  8. Barkod, QR kod, Microsoft Tag ve benzeri barkod görüntüleri,
  9. T.C. kimlik, sigorta, sosyal güvenlik numaraları, nüfus cüzdanı üzerinde bulunan bilgileri,
  10. Dosya veya takip numaraları,
  11. Ehliyet bilgileri veya araç plaka numaraları,
  12. Her türlü seri numaraları,
  13. Biyometrik tanımlayıcılar (parmak izi v.b.).

  Tüm bunlar haricinde herhangi bir tekil kimlik tanımlayan numara, sembol, yazı, kod v.b. verisinin hasta gizliliğini korumak için silinmesi gerekmektedir.

 14. Otomatik cihaz, kod, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Medik Hizmetinde yetkisiz yöntemlerle hesap oluşturamazsınız.
 15. Başka bir kullanıcının Medik Hizmetini kullanmasını veya keyfini çıkarmasını kısıtlamaya çalışmamalısınız ve bu Kullanım Koşullarının veya diğer Yazılım Parkı koşullarının ihlal edilmesini teşvik etmemelisiniz ve buna olanak vermemelisiniz.
 16. Bu Kullanım Koşullarının ihlali, Yazılım Parkı'nın tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Medik hesabınızın kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Medik Hizmetinde paylaştığınız İçeriklerin Yazılım Parkı'nın sorumluluğunda olmadığını ve olamayacağını ve Medik Hizmetini kullanırken karşı karşıya kalabileceğiniz risklerin tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşullarının özünü veya metnini herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ya da Yazılım Parkı'nı bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakmanız durumunda, Medik Hizmetini size sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebiliriz.

Genel Şartlar

 1. Medik Hizmetini veya Medik Hizmetine erişiminizi herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmaksızın istediğimiz zaman ve size karşı sorumlu olmadan değiştirme veya sonlandırma hakkımız saklıdır. Teknik desteğe ait olan destek@medik.com adresine mail atarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Medik Hizmetine erişiminizi sonlandırmamız halinde, fotoğraflarınıza, yorumlarınıza, beğenmelerinize, arkadaşlıklarınıza ve diğer verilere hesabınız üzerinden erişilemeyecektir (ör. kullanıcılar kullanıcı adınıza gidip fotoğraflarınızı göremeyecektir), ancak bu bilgiler ve veriler Medik Hizmetinde kalmaya ve görünmeye devam edebilir (ör. başkaları İçeriklerinizi tekrar paylaştıysa).
 2. Hesabınız kapatıldıktan sonra, işbu Kullanım Koşullarında size verilen tüm lisansların ve diğer hakların geçerliliği derhal sona erer.
 3. İşbu Kullanım Koşullarını zaman zaman tamamen kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme (Güncellenmiş Koşullar) hakkımız saklıdır. Yasal veya idari nedenlerle değişiklik yapmadığımız sürece, Güncellenmiş Koşullar yürürlüğe girmeden makul bir süre önce bildirimde bulunuruz. Güncellenmiş Koşulları Medik Hizmetinde yayınlayarak size bildirebileceğimizi ve Güncellenmiş Koşulların yürürlüğe girdiği tarihten sonra Medik Hizmetini kullanmanızın (veya makul olarak belirttiğimiz başka bir davranışta bulunmanızın) Güncellenmiş Koşulları kabul ettiğiniz anlamına geleceğini kabul edersiniz. Bu yüzden, Medik Hizmetini kullanmadan önce işbu Kullanım Koşullarını ve tüm Güncellenmiş Koşulları gözden geçirmelisiniz. Güncellenmiş Koşullar yayınlandığı tarihte veya Güncellenmiş Koşullarda belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer ve o tarih itibariyle Medik Hizmeti kullanımınız için geçerli olur. Güncellenmiş Koşulların yürürlüğe girmesinden önce ortaya çıkan anlaşmazlıklar, işbu Kullanım Koşullarına tabi olacaktır.
 4. Herhangi birinin Medik Hizmetine erişmesini istediğimiz zaman herhangi bir nedenle reddetme hakkımız saklıdır.
 5. Herhangi bir kullanıcı adının kullanılması hakkını herhangi bir nedenle geri alma hakkımız saklıdır.
 6. İşbu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğini tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlediğimiz İçerikleri veya İçeriklerin bulunduğu hesapları kaldırabiliriz, düzenleyebiliriz, engelleyebiliriz ve/veya izleyebiliriz, ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur.
 7. Medik Hizmetinin diğer kullanıcılarıyla çevrimiçi veya çevrimdışı etkileşimleriniz tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Yazılım Parkı'nın kullanıcıların davranışlarından sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul edersiniz. Yazılım Parkı'nın sizin ve diğer kullanıcıların arasındaki anlaşmazlıkları izleme veya bunlara müdahale etme hakkı saklıdır, ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü yoktur. İçerikleri veya her türlü kişisel ya da diğer bilgileri gönderirken veya paylaşırken dahil olmak üzere, başkalarıyla etkileşimde bulunurken sağduyulu davranın.
 8. Medik Hizmetini kullanmanızdan kaynaklanan tüm veri ücretlerinden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.
 9. Kullanıcı profilleri ve fotoğraflar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Medik Hizmetindeki içeriklerin otomatik yöntemlerle taranmasını, çekilmesini, ön belleğe alınmasını veya başka bir şekilde erişilmesini (Yazılım Parkı’nın açık izniyle bir arama motoru tarafından kullanılan standart arama motoru protokollerinin veya teknolojilerinin bulması haricinde) yasaklarız.

Haklar

 1. Yazılım Parkı, Medik Hizmetinde veya Medik Hizmeti aracılığıyla paylaştığınız İçeriklerin mülkiyetini almaz. Bunun yerine, http://medik.com/privacy.html adresinde bulunan ve 3. bölüm (Kullanıcı Tarafından Paylaşılan Olgu Bilgileri), 4. bölüm (Veri Tutma Politikası, Bilgi Güncelleme) ve 5. bölüm (Güvenlik) dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Medik Hizmetinin gizlilik politikasına tabi olmak üzere, Medik Hizmeti üzerinde veya aracılığıyla paylaştığınız İçeriklerin kullanımı için Yazılım Parkı'na işbu belgeyle münhasır olmayan, bedeli tamamen ödenmiş ve telifsiz, devredilebilir, alt lisans atanabilir, uluslararası bir lisans tahsis edersiniz.
 2. Medik Hizmetinin bir bölümü reklam gelirleriyle desteklenmektedir ve Medik Hizmetinde reklamlar ve tanıtımlar gösterilebilir. Yazılım Parkı'nın bu tür reklam ve tanıtımları Medik Hizmetine veya İçeriklerinize, İçeriklerinizin yanına veya İçeriklerinizle birlikte yerleştirebileceğini işbu belgede kabul edersiniz. Bu tür reklam ve tanıtımların şekli, üslubu ve kapsamı size bildirilmeden değiştirilebilir.
 3. Ücretli hizmetleri, sponsorlu içerikleri veya ticari iletişimleri her zaman belirtmeyebileceğimizi kabul edersiniz.
 4. Bu durumda: (i) Medik Hizmetinde veya Medik Hizmeti aracılığıyla paylaştığınız İçeriklerin sahibi olduğunuzu veya işbu Kullanım Koşullarında belirtilen hakları ve lisansları verme hakkına sahip olduğunuzu; (ii) Medik Hizmetinde ve Medik Hizmeti aracılığıyla İçeriklerinizin paylaşılmasının ve kullanılmasının, gizlilik hakları, kişilik hakları, telif hakları, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir üçüncü tarafın haklarını irtikap veya ihlal etmeyeceğini; (iii) Medik Hizmetinde veya Medik Hizmeti aracılığıyla paylaştığınız İçerikler yüzünden ödenmesi gereken her tür telif ücretini, harçları ve diğer her tür bedeli ödemeyi kabul ettiğinizi ve (iv) bulunduğunuz yargı bölgesinde işbu Kullanım Koşullarını kabul etmek için yasal hak ve yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve kabul edersiniz.
 5. Medik Hizmetinde, Yazılım Parkı'na ait veya Yazılım Parkı tarafından lisanslı olan içerikler bulunur ("Medik İçerikleri"). Medik İçerikleri telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer yasalar tarafından korunur ve sizinle Yazılım Parkı arasında, Medik İçeriklerinin ve Hizmetinin tüm hakları Yazılım Parkı'na aittir. Medik İçeriklerine dahil olan veya eşlik eden hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakları bildirilerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyeceksiniz ve Medik İçeriklerini yeniden kopyalamayacak, değiştirmeyecek, uyarlamayacak, türevlerini oluşturmayacak, çalmayacak/oynatmayacak, görüntülemeyecek, yayınlamayacak, dağıtmayacak, aktarmayacak, satmayacak, lisansını tahsis etmeyecek ve başka bir şekilde istismar etmeyeceksiniz.
 6. Yazılım Parkı'nın amacı Medik Hizmetinin olabildiğince kullanılabilir olmasını sağlamak olsa da, programlanmış bakım veya yükseltme, acil durum onarımları veya telekomünikasyon bağlantılarının ve/veya ekipmanının arızalanması nedenleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Medik Hizmeti kesintiye uğrayabilir. Ayrıca Yazılım Parkı'nın önceden bildirimde bulunmaksızın Medik Hizmetindeki her türlü içeriği herhangi bir nedenle kaldırma hakkı saklıdır. Medik Hizmetinden kaldırılan içerikler, bazı yasal yükümlülüklere uymak amacı dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılım Parkı tarafından depolanmaya devam edebilir ancak geçerli bir mahkeme emri olmadan bu içerikler alınamayabilir. Buna bağlı olarak Yazılım Parkı kendi İçeriklerinizi yedeklemenizi tavsiye eder. Başka bir deyişle, Yazılım Parkı bir yedekleme hizmeti değildir ve Medik Hizmetine İçerikleri yedeklemesi veya depolaması amacıyla güvenmeyeceğinizi kabul edersiniz. Medik Hizmetlerinin değiştirilmesi, durdurulması ve sonlandırılması veya İçeriklerin kaybedilmesi durumunda Yazılım Parkı'nın size karşı herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca İnternetin güvenlik ihlallerine tabi olabileceğini ve İçerik veya başka bilgileri göndermenin güvenli olmayabileceğini de kabul edersiniz.
 7. Medik Hizmetinde paylaşılan İçeriklerden Yazılım Parkı'nın sorumlu olmadığını ve bunları desteklemediğini kabul edersiniz. Yazılım Parkı'nın herhangi bir İçeriği önceden tarama, izleme, düzenleme veya kaldırmaya dair herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçeriklerinizin işbu Kullanım Koşullarını ihlal etmesi halinde, söz konusu İçeriklerin yasal sorumluluğu size aittir.
 8. Medik Hizmetinin http://medik.com/privacy.html adresinde bulunan Gizlilik İlkesinde aksi belirtilmediği sürece, sizin ve Yazılım Parkı'nın arasındaki hiçbir İçerik gizli ve tescilli olmayacaktır ve İçeriklerin hiçbir kullanımı veya ifşası için yükümlü olmayacağız. Yazılım Parkı'yla ilişkinizin gizli, güvene dayalı veya başka bir şekilde özel bir ilişki olmadığını ve herhangi bir İçerik göndermeye karar vermenizin, İçeriklerinize ilişkin olması dahil, Yazılım Parkı'nı genel halka dahil olan insanlarınkinden farklı bir konuma yerleştirmediğini kabul eder ve onaylarsınız. İçeriklerinizin hiçbir bölümü Yazılım Parkı tarafından hiçbir güvenlik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır ve Yazılım Parkı sunduğunuz İçeriklerin hiçbir kullanımı veya ifşası için yükümlü olmayacaktır.
 9. Yazılım Parkı, özellikle talep ettiği ve bazı özel koşul, şart ve gereksinimlerin geçerli olabileceği içerikler, bilgiler, fikirler, öneriler veya diğer malzemeler dışında hiçbir içeriği, bilgiyi, fikri, öneriyi veya diğer malzemeyi kabul etmez veya dikkate almaz. Bunun nedeni, fikirlerinizin bizim bağımsız olarak geliştirdiğimiz veya geliştirmekte olduğumuz fikirlere benzer olması halinde herhangi bir yanlış anlaşılma olmasını önlemektir. Bu nedenle, Yazılım Parkı talep edilmemiş malzemeleri veya fikirleri kabul etmemektedir ve bu şekilde aktarılan malzeme veya fikirler için sorumluluk almaz. İlkemize rağmen bize içerik, bilgi, fikir, öneri veya başka malzemeler göndermeyi seçmeniz halinde, Yazılım Parkı'nın bu tür içerik, bilgi, fikir, öneri veya diğer malzemeleri, ürün ve hizmet geliştirme ve pazarlama dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir amaç doğrultusunda size karşı hiçbir yükümlülüğü olmadan ve herhangi bir ödeme yapmadan kullanmakta serbest olduğunu kabul edersiniz.

Telif Hakkı ve Diğer Fikri Mülkiyet İhlallerini Şikayet Etme

 1. Lütfen diğer insanların haklarına saygı gösteriniz.
 2. Fikri mülkiyet haklarınızı korumak için lütfen 5846 Sayılı Telif Yasası (FSEK), 551 sayılı PatKHK, 554 Sayılı EndTasKHK, 556 Sayılı MarKHK, 555 Sayılı CoğİşKHK kanunları inceleyiniz.
 3. Diğer insanların fikri mülkiyet haklarını sürekli ihlal ederseniz, hesabınızı uygun gördüğümüz takdirde kapatırız.

Telif haklarına karşı olduğunu düşündüğünüz bir içeriği Raporla bölümünü kullanarak Yazılım Parkı'na bildirebilirsiniz.

Garanti Reddi

MEDİK İÇERİKLERİ DAHİL; ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, MEDİK HİZMETİ OLDUĞU GİBİ VE TÜM HATALARIYLA SUNULMAKTADIR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, YAZILIM PARKI VEYA AİT OLDUĞU ANA ŞİRKET VEYA ÇALIŞANLARI, MÜDÜRLERİ, GÖREVLİLERİ VEYA TEMSİLCİLERİNDEN (TÜMÜ YAZILIM PARKI TARAFLARI OLARAK ANILIR) HİÇBİRİ, (A) MEDİK HİZMETİ, (B) MEDİK İÇERİKLERİ, (C) KULLANICI İÇERİKLERİ VEYA (D) YAZILIM PARKI'NA VEYA MEDİK HİZMETİ ARACILIĞIYLA BİLGİ AKTARILMASINA İLİŞKİN GÜVENLİK İLE İLGİLİ OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİ VEYA DESTEK VERMEMEKTEDİR. AYRICA YAZILIM PARI TARAFLARI İŞBU BELGEDE, PAZARLANABİLİRLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUN BULUNMA, İHLAL ETMEME, ZAPTA KARŞI TEMİNAT, ÖZEL, TİCARET, MÜDAHALESİZ KULLANIM, SİSTEM ENTEGRASYONU VE BİLGİSAYAR VİRÜSÜ İÇERMEME GARANTİLERİ DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜR GARANTİYİ REDDETMEKTEDİR.

YAZILIM PARKI TARAFLARI MEDİK HİZMETİNİN HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ ÇALIŞACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA MEDİK HİZMETİNİ SUNAN MEDİK HİZMETİ VEYA SUNUCUSUNUN VİRÜSLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEDİĞİNİ BEYAN VEYA GARANTİ ETMEZ. YAZILIM PARKI TARAFLARI, MEDİK HİZMETİNDE BULUNAN BİLGİLERİN (TALİMATLAR DAHİL) DOĞRU, EKSİKSİZ VEYA KULLANIŞLI OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR BEYANDA BULUNMAZ VE GARANTİ VERMEZ. MEDİK HİZMETİNİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. YAZILIM PARKI TARAFLARI, MEDİK HİZMETİNİ KULLANMANIZIN HERHANGİ BİR YARGI BÖLGESİNDE YASAL OLDUĞU GARANTİSİNİ VERMEZ VE YAZILIM PARKI TARAFLARI BU TÜR GARANTİLERİ ÖZELLİKLE REDDEDER. BAZI YARGI BÖLGELERİ, ZIMNİ VEYA DİĞER GARANTİLERİN REDDİNİ SINIRLANMAKTA VEYA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU YÜZDEN SÖZ KONUSU YARGI BÖLGESİNDEKİ YASALARIN SİZİN VE İŞBU KULLANIM KOŞULLARI İÇİN GEÇERLİ OLDUĞU ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ SORUMLULUK REDDİ SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

MEDİK HİZMETİNE ERİŞEREK VEYA MEDİK HİZMETİNİ KULLANARAK, MEDİK HİZMETİNE ERİŞTİĞİNİZ VEYA MEDİK HİZMETİNİ KULLANDIĞINIZ TÜM YARGI BÖLGELERİNDE HAREKETLERİNİZİN YASALARA UYGUN OLDUĞUNU BEYAN VE GARANTİ EDERSİNİZ.

YAZILIM PARKI TARAFLARI İÇERİKLERİ DESTEKLEMEZ VE İÇERİKLERE DAYANAN VEYA İÇERİKLERDEN KAYNAKLANAN HİÇBİR KAYIP, HASAR, (GERÇEK, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, CEZAİ VEYA DİĞER TÜRLÜ) YARALANMA, TAZMİNAT, YÜKÜMLÜLÜK VEYA DİĞER HER TÜR SEBEPTEN DOĞAN SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÖZELLİKLE REDDEDER.

Feragatname

MEDİK HİZMETLERİ ÜZERİNDEN TANI KONULAMAZ. MEDİK HİZMETLERİ ÖNCELİKLİ OLARAK EĞİTİM AMAÇLI MATERYAL ÜRETMEYİ AMAÇLAMAKTADIR. TANI KOYMAK, TANIYI DOĞRULAMAK, TEDAVİ VE REHABİLİTASYON İÇİN REHBERLİK YAPMAK, İLAÇ VE TERAPİ REKLAMI YAPMAK, TEHLİKELİ VEYA KRİTİK GÖREVLER İÇİN ÖNERİ GETİRMEK UYGUN DEĞİLDİR.

YAZILIM PARKI TARAFLARININ HİÇBİR KOŞULDA SİZE KARŞI DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK (A) MEDİK HİZMETİ; (B) MEDİK İÇERİKLERİ; (C) KULLANICI İÇERİKLERİ; (D) MEDİK HİZMETİNİ KULLANMANIZ, KULLANAMAMANIZ VEYA MEDİK HİZMETİNİN PERFORMANSI; (E) YAZILIM PARKI TARAFLARININ VEYA EMNİYET BİRİMLERİNİN SİZİN VEYA BAŞKA BİR TARAFIN MEDİK HİZMETİNİ KULLANMASINA İLİŞKİN OLARAK YÜRÜTTÜĞÜ BİR SORUŞTURMAYLA BAĞLANTILI HER TÜR DAVA; (F) TELİF HAKKI VEYA DİĞER FİKRİ MÜLKİYET HAK SAHİPLERİYLE BAĞLANTILI HER TÜR DAVA; (G) MEDİK HİZMETİNİN ÇALIŞMASINDAKİ HER TÜR HATA VEYA KUSUR VEYA (H) HERHANGİ BİR KULLANICININ BİLGİSAYARI, MOBİL CİHAZI VEYA DİĞER EKİPMAN VEYA TEKNOLOJİSİNDE MEYDANA GELEN ÖNGÖRÜLEBİLİR OLSA DA VEYA YAZILIM PARKI TARAFLARINA BU TÜR HASARLARIN OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE VEYA BUNLARI BİLİYOR OLMALARI GEREKSE DE BİR SÖZLEŞMENİN İCRA EDİLMESİ SIRASINDA, İHMALKARLIKLA, KUSURSUZ YÜKÜMLÜLÜK VEYA HAKSIZ MUAMELE (TAMAMI VEYA BİR KISMININ İHMALKARLIK, MÜCBİR SEBEPLER, TELEKOMÜNİKASYON ARIZALARI VEYA MEDİK HİZMETİNİN ÇALINMASI VEYA YOK EDİLMESİNİN NEDEN OLMASI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) OLSA DA KAR KAYBI, İTİBAR KAYBI, VERİ KAYBI, İŞİN DURMASI, SONUÇLARIN DOĞRULUĞU VEYA BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA HATALI ÇALIŞMASI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HERHANGİ BİR GÜVENLİK İHLALİNDEN VEYA HERHANGİ BİR VİRÜS, BÖCEK, KURCALAMA, SAHTEKARLIK, HATA, KUSUR, KESİNTİ, ARIZA, ÇALIŞMA VEYA AKTARMA GECİKMELERİ, BİLGİSAYAR HATTI VEYA AĞ ARIZALARI VEYA DİĞER HER TÜRLÜ TEKNİK HATADAN VEYA DİĞER HATALI ÇALIŞMALARDAN KAYNAKLANAN HER TÜR HASAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, BUNLARLA İLGİLİ OLAN HİÇBİR KAYIP VEYA HASAR İÇİN (HER TÜR DOĞRUDAN, DOLAYLI, EKONOMİK, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, ÖZEL, CEZAİ, ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKANLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR. YAZILIM PARKI TARAFLARININ SİZE VEYA BAŞKA BİRİNE KARŞI HİÇBİR SURETLE ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA KAYIP, HASAR VEYA YARALANMA İÇİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR. BAZI EYALETLERDE ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLARIN MUAF TUTULMASINA VEYA SINIRLANMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR, BU YÜZDEN YUKARIDAKİ SINIRLAMA VEYA MUAFİYET SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. YAZILIM PARKI TARAFLARININ SİZE KARŞI TÜM HASAR, KAYIP VEYA DAVA NEDENLERİNDEN KAYNAKLANAN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR SURETLE ÜCRETLİ OLMAYACAKTIR.

YAZILIM PARKI'NIN HAREKETLERİ VEYA KUSURLARINDAN KAYNAKLANAN HASAR, KAYIP VEYA YARALANMALARIN OLMASI HALİNDE, VARSA, UĞRADIĞINIZ ZARARIN TELAFİ EDİLEMEYECEK OLMADIĞINI VEYA YAZILIM PARKI TARAFLARINA AİT VEYA ONLAR TARAFINDAN KONTROL EDİLEN HİÇBİR İNTERNET SİTESİ, HİZMET, MÜLKİYET, ÜRÜN VEYA DİĞER İÇERİKTEN FAYDALANMAYI ENGELLEYEN BİR MAHKEME EMRİ ALMAYA HAK KAZANMANIZ İÇİN YETERLİ OLMADIĞINI VE YAZILIM PARKI TARAFLARINA AİT VEYA ONLAR TARAFINDAN KONTROL EDİLEN HİÇBİR İNTERNET SİTESİ, MÜLKİYET, ÜRÜN, HİZMET VEYA DİĞER İÇERİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİ, ÜRETİMİNİ, DAĞITIMINI, REKLAMININ YAPILMASINI, GÖSTERİLMESİNİ VEYA BUNLARDAN FAYDALANMAYI ENGELLEME VEYA KISITLAMA HAKKINIZIN OLMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT FAALİYETLER, İÇERİK, BİLGİ VEYA VERİLERDEN YAZILIM PARKI SORUMLU DEĞİLDİR; BİZİ, DİREKTÖRLERİMİZİ, ÇALIŞANLARIMIZI VE ARACILARIMIZI, BİLİNEN VEYA BİLİNMEYEN, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI AÇMIŞ OLDUĞUNUZ BİR DAVA KONUSUNDAN DOĞAN VEYA BU TÜR BİR DAVA KONUSUYLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR TALEPTEN VE HASARDAN İBRA EDERSİNİZ.

Tazminat

Yazılım Parkı, kullanıcıların Medik Hizmetleri'ni yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek ve her türlü yasal tedbiri alma hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Yazılım Parkı’nın kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

Yetkili Hukuk ve Mahkeme

Kullanıcılar Medik Hizmetlerini kullanmakla, Medik Hizmetleri ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde, bu ihtilafın kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Ankara Mahkemeleri'nin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

Hak Taleplerinde Zaman Sınırlaması

Yazılım Parkı'yla aranızdaki ilişkiden kaynaklanan her tür hak talebinin, ortaya çıktığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerektiğini, aksi takdirde hak talebini kanunen yapamayacağınızı kabul edersiniz.

Medik Hizmetleri’nin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi olan firma Yazılım Parkı'na aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.